เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อคำถามที่ถามบ่อย

  โรงเรียนเปิดและก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อใด

    โรงเรียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2543


  หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรอะไร

     โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร
  1. English Program (EP)
  2. English as a Second Language Program (ESL)
   Secondary-high school


  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนภาษาอื่นหรือไม่

    เปิดสอนภาษาจีน


  โรงเรียนมีบริการรถรับส่งหรือไม่

   โรงเรียนจัดรถตู้มาตรฐานพร้อมพี่เลี้ยงบนรถและมีหลายเส้นทาง
   ที่ให้บริการ


  โรงเรียนเปิดสอนระดับใดบ้าง

    โรงเรียนเปิดสอนระดับ อนุบาล ประถมและมัธยม


  มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใด ในกรณีสมัครเรียน

   ค่าใช้จ่ายแบบไทยๆ ไม่แพงอย่างที่คิด


  นักเรียนยุวทูตมีโอกาสเข้าโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยนได้หรือไม่

    โรงเรียนให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคน
    ในการเข้าโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน


  มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่

   ไม่มีค่าแรกเข้า (เงินกินเปล่า)


  มีการสอบเข้าหรือไม่

    มีเกณฑ์ในการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์และทดสอบ


  โรงเรียนมีการสนับสนุนกีฬาด้านใดบ้าง

    โรงเรียนมีการสนับสนุนกีฬาทุกด้าน ภายในโรงเรียน
    ณ.ปัจจุบันมีการสอน กอล์ฟ ,ว่ายน้ำ


  การบริการที่โรงเรียนมีให้มีอะไรบ้าง

  สวัสดิการโรงเรียนมี อาหารเที่ยงและอาหารว่าง ,ประกันอุบัติเหตุ ,
   ที่พักนักเรียน , รถรับส่ง


 YES: Management System