เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language  Th  Uk    


อ่านข่าวทั้งหมดโครงการแนะแนวการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

Update 2020 Oct 17

Read More..โครงการแนะแนวการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562

Update 2019 Dec 07

Read More..กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เดือนกันยายน 2562

Update 2019 Sep 21

Read More..กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2560

Update 2017 Dec 09

Read More..โครงการแนะแนวการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

Update 2016 Sep 03

Read More..กิจกรรมแนะแนว

Update 2015 Jul 22

Read More..กิจกรรมกลางแจ้ง "มุมกระบะทราย"

Update 2015 Jun 02

Read More..มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น แนะแนวการศึกษา

Update 2014 Dec 02

Read More..กิจกรรมชมรมประจำภาคเรียนที่ 1/2557

Update 2014 Sep 24

Read More..นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทดสอบ Vocabulary

Update 2014 Sep 24

Read More..กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการจากโอวัลติน

Update 2014 Sep 15

Read More..ตรวจสุขภาพฟัน

Update 2014 Sep 15

Read More..แนะแนวการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Update 2014 Sep 11

Read More..แนะแนวการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Update 2014 Sep 11

Read More..ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ภาคเรียนที่ 1/2557

Update 2014 Sep 03

Read More..ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์

Update 2014 Sep 03

Read More..YES English Interviews by ABAC University

Update 2014 Mar 05

Read More..กิจกรรมครอบครัวยุวทูตสร้างสรรค์ สัมพันธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อลูกรัก

Update 2014 Feb 03

Read More..กิจกรรม Thank giving

Update 2013 Dec 08

Read More..คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านภัยยาเสพติด

Update 2013 Dec 07

Read More..กิจกรรม Immersion Day

Update 2013 Dec 06

Read More..กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สร้างฝายชะลอน้ำ)

Update 2013 Dec 06

Read More..กิจกรรม YES English Interviews for Outstanding Skills

Update 2013 Dec 06

Read More..กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ

Update 2013 Dec 06

Read More..YES: Management System