เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language  Th  Uk    


อ่านข่าวทั้งหมด
Summer Course 2021

Update 2021 Feb 24

Read More..Summer Course 2020

Update 2020 Jan 26

Read More..Mid Year Course 2019

Update 2019 Aug 22

Read More..Summer Course 2019

Update 2019 Mar 18

Read More..

กำหนดการต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 Update 2019 Feb 20

Read More..

ตารางสอบกลางภาค 2/2017 ระดับชั้น G.1-G.12 Update 2017 Dec 09

Read More..

Test Topic Midterm 2/2017 G.7-G.12 Update 2017 Dec 09

Read More..

ขอบข่ายการวัดประเมินผลกลางภาค 2/2560 ระดับชั้น G.1-G.6 Update 2017 Dec 09

Read More..

แจ้งการจัดกิจกรรมเรียนเสริมพิเศษปิดภาคเรียน Mid Year Course 2017 Update 2017 Sep 23

Read More..

แจ้งรายละเอียดกำหนดการต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 Update 2017 Sep 23

Read More..

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2560 Update 2017 Sep 23

Read More..

ตารางสอบปลายภาค 1/2560 ระดับชั้น K.1-G.12 Update 2017 Sep 23

Read More..

Test Topic Final 1/2560 ระดับชั้น G.1-G.12 Update 2017 Sep 23

Read More..

ขอบข่ายการสอบปลายภาค 1/2560 ระดับชั้น K.1-G.12 Update 2017 Sep 23

Read More..

ปฏิทินโรงเรียนยุวทูตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Update 2017 Jun 26

Read More..

กำหนดการต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 1/2560 Update 2017 Mar 25

Read More..

ตารางสอบกลางภาค 2/2559 ระดับชั้น G.1-G.12 Update 2016 Dec 03

Read More..

ขอบข่ายการสอบกลางภาค 2/2559 ระดับชั้น G.1-G.12 Update 2016 Dec 03

Read More..

Test Topic Midterm 2/2016 G.1-G.12 Update 2016 Dec 03

Read More..

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น G.1-G.12 Update 2016 Jul 09

Read More..

ขอบข่ายการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น G.1-G.12 Update 2016 Jul 09

Read More..

Test Topic สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น G.1-G.12 Update 2016 Jul 09

Read More..

จดหมายแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559 Update 2016 Feb 13

Read More..

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น K.1-G.12 Update 2016 Jan 28

Read More..

ขอบข่ายการวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น G.1-6 Update 2016 Jan 28

Read More..

ขอบข่ายการวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น G.7-G.12 Update 2016 Jan 28

Read More..

Test Topic Final 2/2015 ระดับชั้น G.1-G.6 Update 2016 Jan 28

Read More..

Test Topic Final 2/2015 ระดับชั้น G.7-12 Update 2016 Jan 28

Read More..

แจ้งวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 Update 2015 Dec 26

Read More..

ขอบข่ายการวัดประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น G.7-G.12 Update 2015 Dec 04

Read More..

ขอบข่ายการวัดประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น G.1-G.6 Update 2015 Dec 04

Read More..

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น G.1-G.12 Update 2015 Dec 04

Read More..

Test Topic Final 1/2015 ระดับชั้น G.7-G.12 Update 2015 Sep 09

Read More..

ขอบข่ายการวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้น G.7-G.12 Update 2015 Sep 09

Read More..

Test Topic Final 1/2015 ระดับชั้น G.1-G.6 Update 2015 Sep 09

Read More..

ขอบข่ายการวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้น G.1-G.6 Update 2015 Sep 09

Read More..

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้น G.7-G.12 Update 2015 Sep 02

Read More..

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้น G.1-G.6 Update 2015 Sep 02

Read More..

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 Update 2015 Jul 22

Read More..

จดหมายแจ้งการให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ และตรวจสุขภาพฟันของเด็กนักเรียน Update 2015 Jul 22

Read More..YES: Management System