เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language  Th  Uk    


ภาพกิจกรรมทั้งหมดการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันCOVID-19

Update 2021 Feb 24

Read More..การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง

Update 2020 Oct 17

Read More..กิจกรรม Immersion Day 2020

Update 2020 Oct 17

Read More..กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนยุวทูตศึกษา ครบรอบปีที่ 17

Update 2020 Oct 17

Read More..กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Update 2020 Aug 14

Read More..พ่นสารเคมีกำจัดยุง

Update 2020 Aug 14

Read More..พ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค

Update 2020 Aug 14

Read More..บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

Update 2020 Aug 14

Read More..พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

Update 2020 Mar 05

Read More..กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Update 2020 Mar 05

Read More..YES Students' Presentation

Update 2020 Mar 05

Read More..Chinese Oral Test

Update 2020 Mar 01

Read More..กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

Update 2020 Mar 01

Read More..YES English Interview

Update 2020 Jan 26

Read More..กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนาตรนารีสำรอง

Update 2020 Jan 26

Read More..16th Singing Contest

Update 2020 Jan 26

Read More..กิจกรรมวันวิชาการ

Update 2020 Jan 26

Read More..ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

Update 2020 Jan 26

Read More..กิจกรรมวันคริสต์มาส

Update 2020 Jan 26

Read More..การแสดงดนตรีของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

Update 2020 Jan 26

Read More..กิจกรรมกีฬาสี

Update 2019 Dec 07

Read More..การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

Update 2019 Dec 07

Read More..กิจกรรมวันลอยกระทง

Update 2019 Dec 07

Read More..กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

Update 2019 Dec 07

Read More..กิจกรรม YES English Camp 2019

Update 2019 Dec 07

Read More..YES Students' Presentation

Update 2019 Dec 07

Read More..Club Presentation 2019

Update 2019 Sep 21

Read More..16th Anniversary of YES

Update 2019 Sep 21

Read More..Phonics Test 1/2019

Update 2019 Sep 21

Read More..Oral Test 1/2019

Update 2019 Sep 21

Read More..กิจกรรมปันน้ำใจ ปีการศึกษา 2562

Update 2019 Aug 26

Read More..กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Update 2019 Aug 22

Read More..กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

Update 2019 Aug 22

Read More..การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ MOM AND ME FAMILY GAME

Update 2019 Aug 22

Read More..กิจกรรม Immersion Day 2019

Update 2019 Aug 22

Read More..YES: Management System