เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์
ลักษณะทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
คำถามที่ถามบ่อย
ข้อมูลวิชาการ
หลักสูตร
นโยบายการจัดการศึกษา
แนวการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอน
การออกเอกสารสำคัญ
เกี่ยวกับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การสมัครเรียน
วิธีการสมัครเรียน
เอกสารการสมัคร
การชำระค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน
ข้อมูลบริการ
รถรับ- ส่ง
โภชนาการ
ปฏิทินโรงเรียน
ปฏิทินโรงเรียน

Language Th  Uk    


เครื่องแบบนักเรียน


โรงเรียนยุวทูตศึกษา ใช้เครื่องแต่งกายตามแบบที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามใบอนุญาตเลขที่ กส412/2546 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546

เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล:
 • เครื่องแบบนักเรียนหญิง
  เสื้อและกระโปรงเย็บติดกัน เสื้อคอบัวสีขาวแขนสั้น ที่ขอบแขนขลิบด้วยผ้าลายสก็อต สีเขียวสลับสีกรมท่า เดินเส้นด้ายสีเหลืองและแดง คอบัวลายสก็อตสีเดียวกับขอบแขนผ่าหลังยาวติดซิปที่หน้าอกด้านขวาปักอักษรย่อ ย.ท.ชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมสีทอง ปักสัญลักษณ์โรงเรียนที่หน้าอกด้านซ้าย
  กระโปรง เอี๊ยมลายสก็อตสีเขียวสลับสีกรมท่ายาวคลุมเข่า ที่ขอบเอวด้านข้างทั้ง 2 ข้าง เป็นผ้าสีขาวจากกึ่งกลางหน้าถึงกึ่งกลางหลัง มีกระเป๋าทั้งสองข้าง
  รองเท้า สีดำ ถุงเท้า สีขาว
 • เครื่องแบบนักเรียนชาย
  เสื้อ คอบัว ลายสก็อตสีเขียวสลับสีกรมท่าเดิน เส้นสีเหลืองและแดง แขนสั้น ขลิบด้วยผ้าสีขาว ผ่าอกตลอดติดกระดุมใต้คอบัว เป็นสีขาวครึ่งวงกลมทั้งด้านหน้าและหลัง ขอบเอวเป็นผ้าสีขาวด้านข้างทั้ง 2 ข้างจากกึ่งกลางหน้าถึงด้าน ข้างที่หน้าอกด้านขวาปักอักษรย่อ ย.ท. ชื่อ - นามสกุล และชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมสีทอง ปักสัญลักษณ์โรงเรียนที่หน้าอกด้านซ้าย เวลาสวมใส่ชายเสื้ออยู่นอกกางเกง กางเกง ขาสั้นลายสก็อตสีเดียวกับเสื้อ ติดกระดุมด้านหน้า รองเท้า สีดำ ถุงเท้า สีขาว

เครื่องแบบนักเรียนประถมศึกษา
 • เครื่องแบบนักเรียนหญิง
  เสื้อ สีขาว แขนสั้น คอปกทหารเรือ ขลิบด้วยผ้าสก็อตสีเขียวกลับสีกรมท่าเดินเส้นสีเหลืองและสีแดง ที่ปลายแขนขลิบด้วยผ้าสก็อตสีเดียวกับที่ขลิบคอเสื้อ ผ่าอกมีแถบผ้าปิดด้านใน ติดกระดุม 1 เม็ด และมีโบลายสก็อตสีเดียวกับขลิบคอเสื้อพาดคอ และปล่อยชายโบสองข้างลงมาหน้าอกด้านขวา ปักอักษรย่อ ย.ท. ชื่อ - นามสกุล และชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษไหมสีทอง หน้าอกด้านซ้ายปัก สัญลักษณ์ของโรงเรียน เวลาสวมเสื้อชายเสื้ออยู่นอกกระโปรง กระโปรง ลายสก็อตสีเขียว สลับสีกรมท่าเดินเส้นสีเหลืองและสีแดง มีจีบรอบตัวมี กระเป๋า 1ใบ รองเท้า สีดำ ถุงเท้า สีขาว
 • เครื่องแบบนักเรียนชาย
  เสื้อ สีขาวแขนสั้น คอปกทหารเรือ ขลิบด้วยผ้าสก็อตสีเขียวสลับสีกรมท่า เดินเส้นสีเหลืองและสีแดง ที่ปลายแขนขลิบด้วยผ้าสก็อต สีเดียวกับที่ขลิบคอเสื้อผ่าอกมีแถบด้านใน ติดกระดุม 1 เม็ดและมีโบลายสก็อตสีเดียวกับขลิบคอ เสื้อผ่าอกและปล่อยชายโบสองข้างลงมา หน้าอกด้านขวา ปักอักษรย่อ ย.ท.ชื่อ-นามสกุล และชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมสีทอง หน้าอกด้านซ้ายปักสัญลักษณ์ของโรงเรียน เวลาสวมเสื้อชายเสื้ออยู่นอกกางเกง กางเกง ขาสั้น เป็นลายสก็อตสีเขียวสลับสีกรมท่า เดินเส้นสีเหลืองและสีแดง ติดซิปด้านหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1ใบ ด้านหลังขวามือมีกระเป๋าหลัง 1 ใบ เข็มขัด หนังสีดำ รองเท้า สีดำ ถุงเท้า สีขาว

เครื่องแบบนักเรียนมัธยมศึกษา
 • เครื่องแบบนักเรียนหญิง
  เสื้อเชิ้ต แขนสั้น สีขาว หน้าอกซ้ายปักสัญลักษณ์ของโรงเรียน หน้าอกขวาปักอักษรย่อ ย.ท. ชื่อ-นามสกุลและชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยไหมสีเขียว เวลาสวมเสื้อชายเสื้ออยู่ในกระโปรงผูกเน็คไทลายสก็อตสีเขียวสลับสีกรมท่า เสื้อกั๊ก เป็นลายสก็อตสีเขียวสลับสีกรมท่า เดินเส้นสีเหลืองและสีแดง ด้านหน้ามีกระเป๋า 2 ข้าง ที่หน้าอกซ้ายปักสัญลักษณ์ของโรงเรียน หน้าอกขวาปักอักษรย่อ ย.ท. ชื่อ - นามสกุล และชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยไหมสีทอง ด้านหลังจับจีบข้างละ 2 จีบ กระโปรง ลายสก็อตสีเขียวสลับสีกรมท่า เดินเส้นสีเหลืองและสีแดง มีจีบรอบตัว มีกระเป๋า 1 ใบ รองเท้า สีดำ ถุงเท้า สีขาว

 • เครื่องแบบนักเรียนชาย
  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหน้าอกซ้ายปักสัญลักษณ์ของโรงเรียน หน้าอกขวาปักอักษรย่อ ย.ท. และชื่อ-สกุลของนักเรียนด้วยไหมสีเขียวเวลาสวมเสื้อชายเสื้ออยู่ในกางเกง ผูกเน็คไทลายสก็อตสีเขียวสลับสีกรมท่า เสื้อกั๊ก เป็นลายสก็อตสีเขียวสลับสีกรมท่า เดินเส้นสีเหลืองและสีแดง ด้านหน้ามีกระเป๋า 2 ข้าง ที่หน้าอกซ้ายปักสัญลักษณ์ของโรงเรียน หน้าอกขวาปักอักษรย่อ ย.ท. ชื่อ - นามสกุล และชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมสีทอง ด้านหลังจับจีบข้างละ 2 จีบ มีแถบผ้าชนิดเดียวกับเสื้อคาดทับจีบเย็บติดกับเสื้อ กางเกงขาสั้น ความยาวคลุมเข่า เป็นลายสก็อตสีเขียวสลับสีกรมท่าเดินเส้นสีเหลืองและสีแดงติดซิปด้านหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 ใบ ด้านหลังขวามือมีกระเป๋า 1 ใบ เข็มขัด หนังสีดำ รองเท้า สีดำ ถุงเท้า สีขาว


ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนยุวทูตศึกษา
 • ให้นักเรียนทุกคนแต่งตัว ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียน ยุวทูตศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ห้ามนักเรียนสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด อนุญาตเฉพาะนาฬิกาข้อมือ
 • ห้ามใส่รองเท้าสเกตมาโรงเรียน
 • ทรงผมนักเรียนชาย ผมสั้นทรงนักเรียน หรือทรงสุภาพเหมาะสมกับวัย
 • ทรงผมนักเรียนหญิง สั้นทรงนักเรียน ยาวถักเปียหรือรวบ ห้ามดัด เซ็ท ซอย ย้อมสี และให้ใช้โบว์ผูกผมสีเขียว ขาว ดำ และน้ำเงินเท่านั้น
 • สวมชุดพลศึกษาตามวันที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้นเครื่องแบบนักเรียนและ ชุดพลศึกษามีจำหน่ายที่โรงเรียน

 YES: Management System